Elaboració

Raig d’Arbeca

Producció natural, producte natural.

Recollida i rentat

Després de la recollida, inicialment es passen les olives a la cinta on es separen les fulles i les branques. Seguidament, passen a la fase de rentat, on s’elimina la possible brutícia provinent de la collita.

Pesat i trossejat

Es continua amb un pesatge que ajuda a determinar la quantitat exacta d’olives. Posteriorment, les olives passen a trossejar i es converteixen en una pasta marró.


Extracció

Per acabar d’homogeneïtzar aquesta pasta d’oliva, es procedeix a la fase de batut on s’introdueix aigua a una temperatura de 26-27ºC. Aquesta fase és la coneguda extracció en fred. No sol superar-se aquesta temperatura, ja que, si se supera, molts components bàsics de l’oli es poden perdre (polifenols). Posteriorment, es passa a la premsa d’oli. A dia d’avui, són les centrifugadores les que realitzen el procés de premsar. Aquestes separen l’aigua de vegetació de l’orujo i l’oli, que també porta una part d’aquesta aigua. Aquesta barreja d’oli amb la porció d’aigua torna a passar per una centrifugadora on es separa i on, finalment, s’obté el producte. Aquest és l’oli de primera premsada. Si es filtra, s’obté l’oli filtrat.